Ogłoszenie nr 510107623-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Powiat Prudnicki: Dostawa sprzętu elektronicznego, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt RPOP.09.01.01-16-0002/18 „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525234-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Prudnicki, Krajowy numer identyfikacyjny 53141260000000, ul. ul. Kościuszki  76, 48-200  Prudnik, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 381 700, e-mail zp@powiatprudnicki.pl, faks 77 438 17 01.
Adres strony internetowej (url): www.powiatprudnicki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu elektronicznego, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu elektronicznego, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.” nr: RPOP.09.01.01-16-0002/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: Część 1 – Dostawa sprzętu elektronicznego: - czajnik elektryczny - 1 szt., - kuchenka elektryczna – 1 szt., - lodówka - 1 szt., - GPS - 20 szt., - nawigacja satelitarna - 1 szt., - aparat fotograficzny - 1 szt., - elektroniczny nośnik pamięci - 15 szt., - kalkulator – 90 szt., - mini wieża - 2 szt., - mikser z rejestratorem dźwięku - 1 szt., - mikrofon - 2 szt., - mikroport - 2 szt., - statyw - 4 szt., - metalowa szafka do przechowywania z drzwiami, zamykana na klucz - 1 szt., - lampa biurowa - 1 szt., - wskaźnik laserowy (kolor światła: zielony) – 2 szt., - wskaźnik laserowy (kolor światła: czerwony) – 2 szt., - lupa elektroniczna – 1 szt. Część 2 – Dostawa wyposażenia medycznego: - apteczka z wyposażeniem - 1 szt., - ciśnieniomierz - 2 szt., - laska składana dla osób słabowidzących - 1 szt., - rękawica lateksowa (rozmiar S) – 400 szt., - rękawica lateksowa (rozmiar M) – 600 szt., - rękawica lateksowa (rozmiar L) – 600 szt., - testy paskowe do badania poziomu glukozy w moczu – 5 kpl. Część 3 - Dostawa wyposażenia do pracowni geograficznej i biologicznej: - lornetka - 7 szt., - kompas – 10 szt., - kompas geologiczny - 1 szt., - stoper – 5 szt., - lupa – 30 szt. Część 4 - Dostawa wyposażenia do pracowni chemicznej i biologicznej: - mikroskop z podłączeniem do komputera – 5 szt., - mikroskop optyczny szkolny – 10 szt., - mikroskop terenowy - 5 szt., - fartuch laboratoryjny – 64 szt., - waga laboratoryjna – 4 szt., - skalpel - 15 szt., - nożyczki – 15 szt., - szkiełka nakrywkowe - komplet – 250 kpl,, - szkiełka podstawowe – komplet - 50 kpl., - komplet szkła laboratoryjnego (zlewki miarowe, kolby stożkowe, cylindry miarowe, pipety wielomiarowe, pipety Pasteura) – 10 kpl., - szalka Petriego – 50 szt., - probówki z statywem – komplet – 1 kpl., - drewniany uchwyt do probówek – 71 szt., - bagietka/szpatułka metalowa – 30 szt., - bagietki do mieszania – 30 szt., - termometr laboratoryjny - 5 szt., - igła preparacyjna – 30 szt., - pęseta - 30 szt., - odczynnik Płyn Lugola – 3 szt., - roztwór Sudan III – 4 szt., - odczynnik Fehlinga A – 2 szt., - odczynnik Fehlinga B – 2 szt., - woda zdemineralizowana 10 l. – 2 szt., - szczotka laboratoryjna – 10 szt., - preparaty mikroskopowe – tkanki roślinne – 3 szt., - preparaty mikroskopowe - komórki i tkanki zwierzęce – 5 szt., - preparaty mikroskopowe - organy wegetatywne - 5 szt., - preparat mikroskopowy - organy generatywne roślin – 5 szt., - preparat mikroskopowy – grzyby – 5 szt., - preparaty mikroskopowe – bezkręgowce – 5 szt., - preparat mikroskopowy - protisty - 5 szt., - model szkieletu człowieka – 1 szt., - model budowy anatomicznej - 1 szt., - model serca - 10 szt., - model skóry człowieka - 10 szt., - szkielet ryby – 1 szt., - szkielet żaby – 2 szt., - szkielet jaszczurki – 1 szt., - szkielet gołębia – 1 szt., - szkielet szczura - 2 szt. - pipeta Pasteura (pojemność 2 ml) - 500 szt., - pipeta Pasteura (pojemność 3 ml) - 500 szt., - bagietki do mieszania – 15 szt., - bagietka z łopatką - 30 szt., - zlewka miarowa (pojemność: 100 ml) – 5 szt., - zlewka miarowa (pojemność: 250 ml) – 5 szt., - kolba stożkowa miarowa (pojemność: 100 ml) - 5 szt., - kolba stożkowa miarowa (pojemność: 250 ml) - 5 szt., - cylinder miarowy (pojemność: 100 ml) - 5 szt., - cylinder miarowy (pojemność: 250 ml - 5 szt., - krystalizator laboratoryjny (pojemność: 60 ml) - 20 szt., - krystalizator laboratoryjny (pojemność: 100 ml) - 20 szt., - lejek laboratoryjny (średnica: 50 mm) - 20 szt., - lejek laboratoryjny (średnica: 75 mm - 20 szt., - lejek laboratoryjny (średnica: 125 mm) - 20 szt., - rozdzielacz cylindryczny (pojemność: 100 ml, szklany kran i szlif) - 5 szt., - rozdzielacz cylindryczny (pojemność: 100 ml, teflonowy kran i szlif) - 5 szt., - rozdzielacz stożkowy (pojemność: 250 ml, szklany kran) - 2 szt., - rozdzielacz stożkowy (pojemność: 100 ml, teflonowy kran) - 2 szt., - szalka Petriego – 20 szt., - parownica (pojemność: 60-75 ml) - 10 szt., - parownica (pojemność: 100-125 ml) - 10 szt., - parownica (pojemność: 200-250 ml) - 10 szt., - moździerz (pojemność: 100-130 mm) - 10 szt., - probówka szklana, okrągłodenna, bez kołnierza, średnica 10-11 mm - 100 szt., - probówka szklana, okrągłodenna, bez kołnierza, średnica 12-13 mm - 100 szt., - probówka szklana, okrągłodenna, bez kołnierza, średnica 15-16 mm - 100 szt., - probówka szklana, okrągłodenna, bez kołnierza, średnica 18-19 mm - 100 szt., - probówka szklana, okrągłodenna, z kołnierzem, średnica 16-17 mm - 100 szt., - probówka z nakrętką, średnica 16-17 mm - 25 szt., - probówka z tubusem i rurką odprowadzającą - 12 szt., - probówka z tubusem bocznym - 20 szt., - korek laboratoryjny średnica 12 mm-8 mm - 30 szt., - korek laboratoryjny średnica 18 mm-4 mm - 30 szt., - korek laboratoryjny średnica 22 mm-17 mm - 30 szt., - korek laboratoryjny z 1 otworem, średnica 22 mm-17 mm - 30 szt., - korek laboratoryjny z 1 otworem, średnica 18 mm-14 mm - 30 szt., - korek laboratoryjny z 1 otworem, średnica 14,5 mm-10,5 mm - 17 szt., - wąż gumowy – średnica wewnętrzna 3 mm – 1 szt., - wąż gumowy – średnica wewnętrzna 5 mm – 1 szt., - wąż gumowy – średnica wewnętrzna 6 mm – 1 szt., - zestaw rurek laboratoryjnych - 2 zestawy, - palnik spirytusowy - 25 szt., - kuweta laboratoryjna – szerokość 25-35 cm - 5 szt., - kuweta laboratoryjna – szerokość 40-45 cm - 5 szt., - taca laboratoryjna – długość 30-40 cm - 10 szt., - łaźnia parowa wodna – 2 szt., - Pehametr (pH-metr) elektroniczny – 2 szt., - bibuła filtracyjna w krążkach (sączki) - 300 szt., - bibuła filtracyjna arkusze - 400 szt., - stojak (statyw) na probówki - 20 szt., - szpatułka dwustronna - 10 szt., - łyżeczko-szpatułka - 10 szt., - okulary ochronne białe - 20 szt., - okulary ochronne ciemne - 10 szt., - łyżeczka do spalań - 10 szt., - podstawa do statywu z prętem – 5 szt., - łapa uniwersalna do statywu - 5 szt., - łapa do kolb i probówek - 5 szt., - szczypce laboratoryjne uniwersalne - 10 szt., - szczypce laboratoryjne do kolb - 5 szt., - model budowy atomów (kulkowy) – zestaw duży - 12 zestawów, - plansza prezentująca rozpuszczalność soli i wodorotlenków – 1 szt., - plansza prezentująca zależność rozpuszczalności ciał stałych w wodzie od temperatury – 1 szt., - zestaw odczynników chemicznych - 6 zestawów, - deska do krojenia - 10 szt., - łyżeczka jednorazowa - 2000 szt., - kubek jednorazowy - 2000 szt., - płyn do mycia naczyń – 10 szt., - ręczniki papierowe – 20 opakowań Część 5 - Dostawa wyposażenia do pracowni matematycznej: - przyrządy tablicowe - zestaw - 2 zestawy, - przyrządy do mierzenia długości - zestaw - 2 zestawy, - zestaw do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - 2 zestawy, - plansze matematyczne – zestaw - 1 zestaw, - zestawy tablicowe, plansze dydaktyczne do prezentacji poszczególnych zagadnień matematycznych – zestaw - 1 zestaw, - duże liczydło – 1 szt., - konstrukcje przestrzenne - zestaw – 2 zestawy, - kamertony na podstawce – komplet - 1 komplet, - doradztwo zawodowe dla młodzieży – program multimedialny - 1 szt., - przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych – zestaw - 2 zestawy, - bryły wpisane – komplet - 4 komplety, - zestaw brył rozkładanych z siatkami – 1 zestaw, - zestaw brył transparentnych – 1 zestaw, Część 6 - Dostawa wyposażenia do pracowni geograficznej oraz pomocy dydaktycznych: - atlas geograficzny – 15 szt., - mapa ścienna polityczno-drogowa Europy - 1 szt., - mapa ścienna zjawisk wulkanicznych – 1 szt., - mapa ścienna zróżnicowania gospodarczego i społecznego świata – 1 szt., - mapa ścienna degradacji środowiska na świecie – 1 szt., - globus fizyczny – 1 szt., - globus polityczny – 1 szt., - globus polityczno-fizyczny podświetlany – 2 szt., - globus indukcyjny - 1 szt., - profile glebowe – plansza - 1 szt., - okazy skał i minerałów – komplet - 1 komplet, - model układu słonecznego - 1 szt., - kubarytm - 1 szt., - przyrząd do nauki Brajla - 2 szt., - tablica brajlowska - 1 szt., - alfabet brajlowski - 3 szt., - papier brajlowski - 750 arkuszy, - gra planszowa dotykowa - 1 szt., - podręcznik wykorzystywany do zajęć z dziećmi w celu rozwijania percepcji wzrokowej – poziom podstawowy – 2 szt., - podręcznik wykorzystywany do zajęć z dziećmi w celu rozwijania percepcji wzrokowej – poziom średni – 4 szt., - zeszyt ćwiczeń wykorzystywany do zajęć z dziećmi w celu rozwijania percepcji wzrokowej – poziom podstawowy – 2 szt., - zeszyt ćwiczeń wykorzystywany do zajęć z dziećmi w celu rozwijania percepcji wzrokowej – poziom średni – 4 szt., - bajki terapeutyczne - 1 szt., - bajki terapeutyczne - 1 szt., - pomoc wykorzystywana do terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej – 1 szt. - pomoc dydaktyczna przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami umiejętności posługiwania się mową – zestaw – 3 zestawy, - zestaw dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej – 1 zestaw, - karty ćwiczeń dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej – zestaw – 1 zestaw, - ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i symultanicznej - 1 zestaw, - zestaw zawierający historyjki obrazkowe – 1 zestaw, - gra edukacyjna – 1 zestaw, - zestaw edukacyjny - 1 zestaw, - kalendarz roczny magnetyczny - 2 szt., - plansza dydaktyczna prezentująca czas i rytmy przyrody – 1 szt., - pakiet edukacyjny dla najmłodszych prezentujący mapę Polski – 1 zestaw, - tablica magnetyczna dla dzieci przybliżająca pojęcie czasu – 1 szt., - zestaw edukacyjny do nauki liczb w zakresie od 0 do 10 – 1 zestaw, - zestaw edukacyjny do nauki liczb w zakresie od 11 do 20 oraz określania czasu kalendarzowego – 1 zestaw, - zestaw edukacyjny umożliwiający poznanie różnych zawodów – 1 zestaw, - zestaw edukacyjny prezentujący zawody współczesne – 1 zestaw, - komplet edukacyjny prezentujący środki transportu – 1 komplet, - komplet edukacyjny do nauki gramatyki dla najmłodszych – 1 komplet, - zestaw edukacyjny literowo-obrazkowy – 1 zestaw, - plansza prezentująca owoce – 1 szt., - plansza prezentująca warzywa – 1 szt. - pakiet edukacyjny prezentujący tematykę pochodzenia i produkcji żywności (mleka, pieczywa i miodu) – 1 pakiet, - pakiet edukacyjny prezentujący tematykę pochodzenia i produkcji żywności (cukru, oleju i soli) – 1 pakiet, - pomoc dydaktyczna dla klas I-III – 1 zestaw, - zestaw dydaktyczny do nauki czytania – 1 zestaw, - zestaw edukacyjny – alfabet – 1 zestaw, - zestaw edukacyjny prezentujący tematykę higieny (higiena osobista) – 1 zestaw, - zestaw edukacyjny prezentujący tematykę higieny (higiena otoczenia) – 1 zestaw, - pakiet edukacyjny prezentujący problemy ekologiczne Ziemi – 2 pakiety, - plansza prezentująca drzewa (min. buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, lipę szerokolistną…) – 2 szt., - plansza prezentująca drzewa (min. sosnę zwyczajną, jodłę pospolitą, świerk pospolity…) 1 szt., - klasowy zegar - zestaw ćwiczeniowy - 1 zestaw, - układanka – puzzle - 1 zestaw, - globus kontynentalny - 1 szt., - puzzle – las - 1 szt., - zabawa edukacyjna puzzle matematyczne - 1 szt., - puzzle z mapą Polski - 1 szt., - waga – zabawka edukacyjna - 1 szt., - dwustronny labirynt - 1 szt., - układanka drewniana mozaika - 1 zestaw, - wieża edukacyjna cyferki - 1 szt., - gry logopedyczne dla dzieci – zestaw - 1 zestaw, - dmuchajka logopedyczna - 1 szt., - narzędzie diagnostyczne lateralizacja - 1 zestaw, - obrazki i wyrazy do badania słuchu fonemowego - 1 zestaw, - ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci - 1 szt., - zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową - 16 szt., - pudełeczka dźwięku - 1 zestaw, - gra dźwiękowa - 1 szt., - zestaw instrumentów perkusyjnych - 2 zestawy, - zestaw edukacyjny do nauki czytania - 4 zestawy, - zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń - 2 zestawy, - zestaw dydaktyczny - 6 zestawów, - drewniane kosteczki z literkami - 3 zestawy, - edukacyjna gra planszowa - 2 szt., - puzzle logopedyczne (głoski: j, ł, ch, n, m) - 2 szt., - puzzle logopedyczne (szereg: s-z-c-ć-dź) - 2 szt., - gra edukacyjna zawierająca wierszyki - 2 szt., - rozsypanki obrazkowe (przedstawiające m.in. drzewo, grzyb oraz dziadka) – 2 zestawy, - rozsypanki obrazkowe (przedstawiające m. in. miecz, husarza oraz króla) – 2 zestawy, - gra rozwijająca myślenie przestrzenne – 5 zestawów, - klocki konstrukcyjne – 2 zestawy, - multiklocki - 1 komplet, - karty pracy do multiklocków – 1 komplet, - liczmany warzywa – 1 zestaw, - karty pracy do liczmanów warzywa – 1 komplet, - kostka z kieszonkami – 4 szt., - gra planszowa nt. zachowania w szkole - 2 szt., - mozaika - 2 komplety, - zestaw klocków do zabaw przestrzennych - 1 zestaw, - karty pracy do klocków mechanik – 1 komplet, - panele sensoryczne - 1 zestaw, - tunel zygzak – 1 szt., - tablica szkolna kredowa magnetyczna – 1 szt., - czapka obciążona, sensoryczna – 1 szt., - duszek – pomoc terapeutyczna – 2 szt., - piasek kinetyczny – 1 szt., - rękawice sensoryczne – 1 komplet, - progresywna myśląca plastelina – 2 szt., - tunel terapeutyczny – 1 szt., - książka dot. oznaczania roślin naczyniowych Polski – 15 szt., - tablica typu flipchart – 2 szt., - tablica obrotowo-jezdna – 1 szt., - karty pracy wykorzystywane przy dyskalkulii i dysleksji – 1 zestaw, - rodzaje gleb – próbki gleb – 1 zestaw, - rzeźba powierzchni Ziemi - plansza – 1 szt., - atmosfera i wnętrze Ziemi - plansza – 1 szt., - chmury i ich rodzaje - plansza – 1 szt., - mapa pogody - plansza – 1 szt., - ruch obiegowy Ziemi - plansza – 1 szt., - dzieje geologiczne Ziemi - plansza – 1 szt., - parki narodowe w Polsce - plansza – 1 szt., - płyty litosfery - plansza – 1 szt., - multimedialny geograficzny atlas świata – 1 szt., - zestaw edukacyjny przeznaczony do ćwiczeń zdań okolicznikowych przyczyny – 1 zestaw, - gra edukacyjna pamięciowa (flagi państw) – 1 szt., - gra edukacyjna pamięciowa (pojazdy) – 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39700000-9

Dodatkowe kody CPV: 38110000-9, 30234000-8, 30141200-1, 32310000-9, 38600000-1, 33100000-1, 38423100-7, 38000000-5, 18523000-1, 39162100-6, 33790000-4, 39200000-4, 39830000-9, 39162100-6, 30190000-7, 39000000-2, 37500000-3, 22000000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21300.72
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 13P Spółka z o.o.
Email wykonawcy: biuro@13p.pl
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 2-4
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25374.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17914.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45756.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa wyposażenia medycznego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy co stanowi niemożliwą do usunięcia wadą.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa wyposażenia do pracowni geograficznej i biologicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2943.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  14
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o.
Email wykonawcy: fpn@fpnnysa.com.pl
Adres pocztowy: ul. Słowiańska 7
Kod pocztowy: 48-300
Miejscowość: Nysa
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1638.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1638.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5774.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa wyposażenia do pracowni chemicznej i biologicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73543.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o.
Email wykonawcy: fpn@fpnnysa.com.pl
Adres pocztowy: ul. Słowiańska 7
Kod pocztowy: 48-300
Miejscowość: Nysa
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 58903.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58903.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89735.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa wyposażenia do pracowni matematycznej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy co stanowi niemożliwą do usunięcia wadą.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Dostawa wyposażenia do pracowni geograficznej oraz pomocy dydaktycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21411.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Spółka z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@nowaszkoła.com
Adres pocztowy: ul. POW 25
Kod pocztowy: 20-709
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24066.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23181.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35478.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.