Ogłoszenie nr 510084424-N-2020 z dnia 18-05-2020 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Stawiamy na IT – wsparcie kształcenie zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – edycja II” realizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego – „Szymon Konarski” w Sejnach w partnerstwie z Powiatem Sejneńskim, gdzie realizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532824-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540072482-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Krajowy numer identyfikacyjny 79075152700000, ul. ul. Łąkowa  1, 16-500  Sejny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 162 167, e-mail zso.sejny@op.pl, faks 875 162 018.
Adres strony internetowej (url): www.zso.sejny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSO.271.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Dotyczące projektu: „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenie zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – edycja II” realizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego – „Szymon Konarski” w Sejnach w partnerstwie z Powiatem Sejneńskim, gdzie realizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z instalacją/uruchomieniem sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych, zgodnie z poniższymi parametrami: 1 Nagrywarka DVD 1 sztuka Zewnętrzna Nagrywarka DVD Interfejs: USB 2.0 lub wyższy • Obsługiwane formaty (odczyt): CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD+/-R, DCD+/-RDL, DVD+/RW • Obsługiwane formaty (zapis): CD-R, CD-RW 2 Nagrywarka BLU-RAY 1 sztuka Zewnętrzna Nagrywarka BLU-RAY Odtwarzanie/Nagrywanie BLU-RAY, CD, DVD Interfejs: USB 2.0 lub wyższy 3 Słuchawki z mikrofonem 10 sztuk Słuchawki z mikrofonem nauszne: Pasmo przenoszenia słuchawek 20 lub mniej - 20 000 lub więcej Hz, Czułość mikrofonu -40 dB, lub mniej Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 lub mniej - 10 000 lub więcej Hz przetworniki: dynamiczne / Membrany minimum 40 mm 4 Drukarka 3D 1 sztuka Drukarka powinna być wyposażona w podgrzewany stół roboczy. Obszar drukowania min. – 20 x 20 x 20 cm. Obsługiwane materiały: PLA, ABS, PET, HIPS, Opcja cichego druku, prędkość druku, 200 mm/s. 5 Jednostki centralne do pracowni komputerowej 10 sztuk Parametry: • procesor min. 6 rdzeni, • min 8 GB RAM DDR4 Minimalna częstotliwość 3000 MHz • Wbudowany dysk twardy o pojemności SSD min 400 GB lub SSD + HDD • pamięć kart graficznej min 4GB DDR 5 • Certyfikat zasilacza przynajmniej 80 PLUS Bronze • Procesor min. 6 rdzeni/12 wątków, taktowanie 2.9 GHz , taktowanie Turbo 3.9 GHz 6 Płyty DVD +R (-R) 100 sztuk 7 Płyty DVD RW 25 sztuk 8 Płyty CD -R 25 sztuk 9 Projektor multimedialny 1 sztuka Projektor multimedialny LED HDMI USB WIFI umożliwiający osiągnięcie rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli Jasność lampy min 3000 ANSI lumen Wielkość obrazu / rozdzielczość do min. 200 cali 10 Projektor multimedialny 1 sztuka Projektor multimedialny LED HDMI jasność lampy przynajmniej 3500 lm Wielkość obrazu / rozdzielczość do min. 200 cali 11 Płyta główna pod procesor LGA 6 sztuk Płyta główna z podstawka LGA 12 Płyta główna pod procesor AM3+ 6 sztuk Płyta główna z typem gniazda procesora AMD Socket AM3+ lub nowszy Typ obsługiwanej pamięci DDR4, Maksymalna obsługiwana wielkość pamięci RAM min. 32 GB 13 Procesor typu Intel 6 sztuk Procesor pasujący do płyty głównej pod procesor LGA Procesor min. : 6 rdzeni, taktowanie 2.9 GHz , taktowanie Turbo 3.9 GHz 14 Procesor typu AMD AM3+ 6 sztuk Procesor pasujący do płyty główne z typem gniazda procesora AMD Socket AM3+ lub nowszy, minimalnie 6 rdzeni Procesor min. : 6 rdzeni, taktowanie 2.9 GHz , taktowanie Turbo 3.9 GH 15 Płyta główna msi a320m pro-vd +amd x8 ryzen7 1700+ram ddr 4 32 gb 1 sztuka Zestaw: • Płyta główna MSI A320M PRO-VD/S DDR4 AM4 , lub nowszy • Procesor AMD x8 RYZEN-7 1700, lub nowszy • Pamięć ram DDR4 32GB Minimalna częstotliwość 3000 MHz 16 Pamięć ram DDR4 16 sztuk Pamięć ram DDR4: • Minimalna pojemność 4 GB • Minimalna częstotliwość 3000 MHz 17 Oprogramowanie Windows 10 30 sztuk Oprogramowanie Windows 10 w wersji PRO lub wyższej 18 Oprogramowanie Windows 10 10 sztuk Oprogramowanie Windows 10 w wersji PRO lub wyższej 19 Zasilacz komputerowy 8 sztuk Moc zasilacza - 500 W lub więcej Certyfikat zasilacza przynajmniej 80 PLUS Bronze 20 Zasilacz awaryjny UPS 6 sztuk • Moc skuteczna:500 W • Moc pozorna:700 VA • Ilość gniazd wyjściowych min. 2 • Typy gniazd wyjściowych 230 V • Zabezpieczenia: Przeciwzwarciowe, Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe ,Zabezpieczenie przed rozładowaniem 21 PenDrive USB 15 sztuk Pamięć PenDrive USB 3.0 o pojemności przynajmniej 32 GB 22 Zestaw mysz bezprzewodowa i klawiatura bezprzewodowa 12 sztuk Klawiatura nisko profilowa, Sensor myszy optyczny Klawisze membranowe Język klawiatury : polski Typ klawiatury: Membranowa , Układ klawiszy Standardowy, Krótki skok klawisza, Zasięg 10 m, złącze usb 23 Środki konserwująco czyszczące do pracowni informatycznej 1 zestaw Zestaw powinien zawierać preparaty do czyszczenia monitorów, plastików, sprężone powietrze, pasty termoprzewodzące oraz ścierki. 24 Materiały eksploatacyjne do drukarek 1 zestaw • Zestaw filamentów dla drukarki Accura Genius 3D (min. 6 kolorów) oraz zestaw filamentów dla zakupionej drukarki • Klej dla drukarek 3D • Podkładka Adhezyjna (Coropad/Buildtak) • Materiały eksploatacyjne dla drukarek laserowych 25 Oscyloskop 1 sztuka Oscyloskop cyfrowy 26 Monitor 15 sztuk Ekran o przekątnej min. 24 cale, umożliwiający osiągnięcie rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz Opóźnienie 1 ms 27 Tablet 10 sztuk - min.7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości - min. 1024×600 pikseli, - Min. 2 GB RAM - Min. 16GB pamięci na dane, - moduły łączności Bluetooth i Wi-Fi. - aparat obsługujący autofocus 28 Laptop 1 sztuka parametry: • min 8 GB RAM • Wbudowany dysk twardy o pojemności SSD min 240 GB lub SSD + HDD • pamięć kart graficznej min 2GB 29 Oprogramowanie Office 25 sztuk MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL lub nowszy 30 Karta graficzna GeForce 6 sztuk pamięć kart graficznej Min. 4 GB RAM DDR5, 31 Karta graficzna Palit/Assus 2 sztuki pamięć kart graficznej Min. 4 GB RAM DDR5, 32 Karta graficzna Radeon 6 sztuk pamięć kart graficznej Min. 4 GB RAM DDR5, 33 Karta graficzna Dell 2 sztuki Pamięć karty min. 4 GB RAM DDR5, 34 Dyski HDD 2 sztuki Dyski HDD Pojemność przynajmniej 320 GB 35 Dyski SSD 8 sztuk Dyski SSD 2,5 cala. Pojemność przynajmniej 240 GB 36 Mysz bezprzewodowa 19 sztuk Mysz bezprzewodowa optyczna Rozdzielczość myszy: 1000 dpi lub więcej Zasięg 10 m, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w cenie przedmiotu zamówienia sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania cyfrowej pracowni językowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48900000-7

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30213000-5, 30232100-5, 38652100-1, 30237134-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113319.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 13p Sp. Z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 2-4
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 123265.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 119883.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 163002.06
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.