Ogłoszenie nr 510278307-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599703-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 00434557500000, ul. ul.Kilińskiego  102, 90-012  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6324034, e-mail sekretariat@mops.lodz.pl, faks 42 6324130.
Adres strony internetowej (url): bip.mops.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
45/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Laptop 15,6" - 3 sztuki Typ Komputer przenośny typu notebook Procesor Procesor o wydajności ocenianej na minimum 7655 punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark wg kolumny Psmark CPU Mark (high er is better), na podstawie tabeli wyników z dnia 19.09.2019r. pod adresem http://cpubenchmark.net/cpu_list.php ( tabela dołączona załącznik nr 2b do SIWZ ) Parametry pamięci masowej min. 240 GB SSD M.2 Pamięć operacyjna min. 8 GB DDR4 Przekątna ekranu LCD 15,6 cali Nominalna rozdzielczość LCD min. 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna Zintegrowana Złącza USB 3.0 – min. 2 szt. USB Typu-C – min. 1 szt. HDMI – min. 1 szt. Czytnik kart pamięci – min. 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Komunikacja LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth Wyposażenie standardowe Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio System Operacyjny MS Windows 10 Professional PL 64bit OEM z nośnikiem optycznym lub równoważny. Wykonawca dostarczy nośnik(i) z systemem operacyjnym w wersji instalacyjnej + sterowniki podzespołów. Opis równoważności: 1. umożliwia integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalającej na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. 2. umożliwia zdalną automatyczną instalację, konfigurację, administrowanie oraz aktualizowanie systemu, 3. posiada publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 4. zapewnia pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa, 5. umożliwia automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działających w tej sieci (np. drukarki, skanery) oraz automatyczne łączenie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB), 6. umożliwia automatyczne zbudowanie obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu ma służyć do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 7. umożliwia wdrożenie nowego obrazu przez zdalną instalację 8. umożliwia udostępnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego 9. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie 10. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów 11. zapewnia pełną współpracę z aktualnie użytkowanymi aplikacjami informatycznymi m.in. Microsoft Office wersje od 2003 do 2016, Zarządzanie Finansami Miasta. Jeżeli oferowane oprogramowanie będzie wymagało poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. Gwarancja 1. Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy 2. W przypadku awarii dysku twardego obsługa gwarancyjna będzie wykonywana przez dostarczenie i instalację nowego dysku twardego. Uszkodzony dysk pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wykonać diagnostykę uszkodzonego dysku twardego w miejscu jego zainstalowania u Zamawiającego. 3. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej laptopów poza miejscem zainstalowania sprzętu będą one zabierane bez dysków twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego. Demontaż dysku twardego zostanie wykonany przez pracownika Wykonawcy. Certyfikaty i deklaracje (wymagane przy dostawie): Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego modelu komputera Dodatkowe wyposażenie mysz: łączność: bezprzewodowa Ilość rolek przewijania: 1 Komputer stacjonarny - 3 sztuki Typ Komputer stacjonarny Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych. Procesor Procesor o wydajności ocenianej na minimum 11575 punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark wg kolumny Psmark CPU Mark (high er is better), na podstawie tabeli wyników z dnia 19.09.2019r. pod adresem http://cpubenchmark.net/cpu_list.php ( tabela dołączona załącznik nr 2b do SIWZ ) Parametry pamięci masowej min. 240 GB - SSD Pamięć operacyjna pojemność: min. 8 GB DIMM DDR4 wolne złącza pamięci: min. 1 Karta graficzna Zintegrowana Łączność LAN 10/100/1000 Mbps Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD+/-RW Złącza zewn. panel przedni: USB 2.0 – min. 1 szt. USB 3.0 – min. 1 szt. panel tylny: USB 2.0 – min. 2 szt. USB 3.0 – min. 2 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Porty wewnętrzne PCI-e x16 – min. 1 szt. PCI-e x1 – min. 2 szt. SATA III – min. 2 szt. Zasilacz min. 350W ATX, certyfikat 80+ lub wyższy Obudowa Obudowa typu Tower System Operacyjny MS Windows 10 Professional PL 64bit OEM z nośnikiem optycznym lub równoważny. Wykonawca dostarczy nośnik(i) z systemem operacyjnym w wersji instalacyjnej + sterowniki podzespołów. Opis równoważności: 1. umożliwia integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalającej na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. 2. umożliwia zdalną automatyczną instalację, konfigurację, administrowanie oraz aktualizowanie systemu, 3. posiada publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 4. zapewnia pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa, 5. umożliwia automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działających w tej sieci (np. drukarki, skanery) oraz automatyczne łączenie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB), 6. umożliwia automatyczne zbudowanie obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu ma służyć do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 7. umożliwia wdrożenie nowego obrazu przez zdalną instalację 8. umożliwia udostępnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego 9. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie 10. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów 11. zapewnia pełną współpracę z aktualnie użytkowanymi aplikacjami informatycznymi m.in. Microsoft Office wersje od 2003 do 2016, Zarządzanie Finansami Miasta. Jeżeli oferowane oprogramowanie będzie wymagało poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. Gwarancja 1. Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy 2. W przypadku awarii dysku twardego obsługa gwarancyjna będzie wykonywana przez dostarczenie i instalację nowego dysku twardego. Uszkodzony dysk pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wykonać diagnostykę uszkodzonego dysku twardego w miejscu jego zainstalowania u Zamawiającego. 3. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej komputerów poza miejscem zainstalowania sprzętu będą one zabierane bez dyskówa. twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego. Demontaż dysku twardego zostanie wykonany przez pracownika Wykonawcy. Dodatkowe wyposażenie Zestaw klawiatura + mysz Klawiatura: łączność: bezprzewodowa typ klawiatury: tradycyjna klawisze numeryczne: tak interfejs: USB mysz: Ilość rolek przewijania: 1 Certyfikaty i deklaracje (wymagane przy dostawie): Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego modelu komputera Monitor - 3 sztuki Monitor min. 23,6" rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), czas reakcji matrycy min 1 ms, VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., DVI - 1 szt., AC-in - 1 szt. Głośnik wbudowany Office 6 sztuk Dodatkowe oprogramowanie Microsoft Office 2019 PL dla Użytkowników Firm lub równoważny - oprogramowanie do zainstalowania przez zamawiającego. tj. oprogramowanie biurowe w języku polskim zawierające następujące składowe: - program do tworzenia dokumentów, - program do obsługi arkuszy obliczeniowych - program do tworzenia prezentacji - obsługa makr VB przez wymienione wyżej programy - pełne wsparcie dla formatów plików: docx, xlsx, pptx, - wersja językowa: polska - obsługiwana platforma systemowa: Windows - zapewniający poprawną obsługę nakładek systemowych w ramach aplikacji do rozliczenia VAT, posiadanego przez Zamawiającego. Dokument stworzony w równoważnym pakiecie biurowym powinien posiadać identyczny wygląd oraz funkcjonalność jak w pakietach biurowych Microsoft Office. Urządzenie wielofunkcyjne - 2 sztuki Technologia Laserowa Funkcję urządzenia • Drukarka • Kopiarka • Skaner • Fax Rodzaj monochromatyczna Obsługiwane systemy Windows 7, Windows 8, Windows 10 Format A4 Druk dwustronny [dupleks] Automatyczny maks. szybkość druku min. 33 str./min. Rozdzielczość druku [dpi] min. 1200 x 1200 maksymalne obciążenie 60000 str./mies. Rozdzielczość optyczna skanera [dpi] min. 600 x 600 Rozdzielczość kopiowania [dpi] min. 600 x 600 Bezpośrednie skanowanie do plików PDF/GIF/JPG/PNG/TIF/PDF Rozdzielczość kopiowania [dpi] min. 600 x 600 Praca w sieci Złącze Ethernet (LAN) Wi-Fi Podajnik papieru 100 arkuszy Zainstalowana pamięć min. 512 MB RAM Wyświetlacz LCD Poziom hałasu [dB] max. 56 Laptop 14" - 8 sztuk Typ Komputer przenośny typu notebook Procesor Procesor o wydajności ocenianej na minimum 3542 punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark wg kolumny Psmark CPU Mark (high er is better), na podstawie tabeli wyników z dnia 19.09.2019r. pod adresem http://cpubenchmark.net/cpu_list.php ( tabela dołączona załącznik nr 2b do SIWZ ) Parametry pamięci masowej Dysk o pojemności min. 256 GB SSD Pamięć operacyjna pojemność: min. 8 GB RAM DDR4 2666 MHz Przekątna ekranu LCD 14 cali Nominalna rozdzielczość LCD min. 1920 x 1080 pikseli Karta graficzna Zintegrowana Dodatkowe informacje Touchpad Czytnik linii papilarnych Złącza USB 3.0 – min. 2 szt. HDMI – min. 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Komunikacja 1. 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 2. Bluetooth 3. WiFi 802.11 ac Wyposażenie standardowe 1. Głośniki 2. Mikrofon 3. Zintegrowana kamera System Operacyjny MS Windows 10 Professional PL 64bit OEM z nośnikiem optycznym lub równoważny. Wykonawca dostarczy nośnik(i) z systemem operacyjnym w wersji instalacyjnej + sterowniki podzespołów. Opis równoważności: 1. umożliwia integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalającej na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. 2. umożliwia zdalną automatyczną instalację, konfigurację, administrowanie oraz aktualizowanie systemu, 3. posiada publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 4. zapewnia pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa, 5. umożliwia automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działających w tej sieci (np. drukarki, skanery) oraz automatyczne łączenie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB), 6. umożliwia automatyczne zbudowanie obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu ma służyć do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 7. umożliwia wdrożenie nowego obrazu przez zdalną instalację 8. umożliwia udostępnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego 9. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie 10. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów 11. zapewnia pełną współpracę z aktualnie użytkowanymi aplikacjami informatycznymi m.in. Microsoft Office wersje od 2003 do 2016, Zarządzanie Finansami Miasta. Jeżeli oferowane oprogramowanie będzie wymagało poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. Gwarancja 1. Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy 2. W przypadku awarii dysku twardego obsługa gwarancyjna będzie wykonywana przez dostarczenie i instalację nowego dysku twardego. Uszkodzony dysk pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wykonać diagnostykę uszkodzonego dysku twardego w miejscu jego zainstalowania u Zamawiającego. 3. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej laptopów poza miejscem zainstalowania sprzętu będą one zabierane bez dysków twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego. Demontaż dysku twardego zostanie wykonany przez pracownika Wykonawcy. Certyfikaty i deklaracje (wymagane przy dostawie): Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego modelu komputera Dodatkowe wyposażenie mysz: łączność: bezprzewodowa Ilość rolek przewijania: 1 Czytniki kodów kreskowych - 1 sztuka Typ Skaner ręczny Zastosowanie Skanowanie kodów (Na potrzeby EZD) źródło światła laser technologia odczytu pojedyncza linia głębokość odczytu 10000 mm rozdzielczość 0.127 mm prędkość odczytu 100 akcesoria w zestawie kabel USB podstawka długość przewodu min. 150 cm Gwarancja Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy Drukarka Etykiet - 1 sztuka Rodzaj druku termiczny / termotransferowy Rozdzielczość 203 dpi Prędkość druku do 102 mm/s Max. szerokość druku 108 mm Max długość druku 1727 mm Max. śr. zew. rolki z etykietami 127 mm Taśma termotransferowa (dł./śr.gilzy) 110m/12,7 mm Rodzaj obudowy plastikowa Temperatura pracy 5-40º C Pamięć 16 MB SDRAM, 8 MB Flash Interfejs RS232, USB, Ethernet Zasilacz 100-240V, 50-60 Hz Język programowania GEPL, GZPL, EZPL Drukowane kody kreskowe LINIOWE Code 39, Code 93, EAN-8/13 (add on 2&5), UPC-A (add on 2&5), I2 of5&I2of% with Shipping,Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A,B,C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-mart, Random, Weight, PostNET, ITF 14, China PostalCode, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM i GS1Databar DWUWYMIAROWE PDF417, QR code, MaxiCode, Micro PDF417, Data Matrix , Micro QR code, Aztec code Oprogramowanie Do projektowania etykiet:GoLabel. Driver: Windows XP, Vista, Win7, Win8 i Windows Server 2003&2008DLL: Windows 2000, XP i Vista Gwarancja Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy Skaner szczelinowy - 1 sztuka Typ skanera Skaner z podajnikiem Prędkość skanowania przy rozdzielczości 200 i 300 dpi do 80 obrazów/min do 40 str/min Dzienna wydajność niezawodnej pracy do 5000 arkuszy Rozdzielczość optyczna (poziomo x pionowo) 600 x 600 dpi Rozdzielczość wyjściowa 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 260 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi Gramatura papieru - ładowanie automatyczne 27-200 g/m² Maksymalna grubość karty identyfikacyjnej do 1,4 mm Pojemność automatycznego podajnika dokumentów do 80 arkuszy papieru o gramaturze 80 g / m² Obsługuje małe dokumenty, takie jak A8, karty identyfikacyjne, tłoczone twarde karty i karty ubezpieczeniowe (orientacja pionowa i pozioma) Minimalny rozmiar dokumentu (poziomo x pionowo) 52 mm x 52 mm Maksymalny rozmiar dokumentu (poziomo x pionowo) 216 mm x 356 mm Długi tryb dokumentu (poziomo x pionowo) 216 mm x 3000 mm Panel sterowania 1,5-calowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED Technologia skanowania Dual CIS (CMOS) Głębokość bitowa skali szarości: 8 bitów głębia koloru wyjściowego: 24 bity Źródło światła Technologia diodowa LED RGB Wyjście formaty pliku Pojedyncze i wielostronicowe pliki TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, przeszukiwalne pliki PDF, TXT, PNG, CSV, Word i Excel Złącza USB 3.1 Napięcie wejściowe 100-240 V, 50-60 Hz Zużycie energii poniżej 36 W Zużycie energii w trybie czuwania poniżej 3 W Temperatura pracy 10°C - 35°C Wilgotność powietrza - praca 15% - 80% Certyfikaty produktu AS / NZS CISPR 32 (znak klasy B RCM), CAN / CSA - C22.2 nr 60950-1 (znak TUV C), Kanada CSA-CISPR 32 / ICES-003 (klasa B), Chiny GB4943.1; GB9254 Klasa B (znak CCC S&E), EN55032 ITE Emisje (klasa B), EN55024 ITE Odporność (znak CE), EN60950-1 (znak TUV GS), IEC60950-1: 2005, IEC62368-1: 2014, Tajwan CNS 13438 (Klasa B); CNS 14336-1 (znak BSMI), UL 60950-1 (znak TUV US), CFR 47 część 15 (FCC klasa B) Gwarancja Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy 2. Parametry techniczne oraz cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia opisane w tabeli powyżej określają minimalne wymagania Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy fabrycznie nowy, wyprodukowany zgodnie z polskimi normami lub normami europejskimi, posiadający oryginalne opakowanie, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, w terminie wskazanym w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy spełniający kryteria środowiskowe dotyczące efektywności energetycznej, wykorzystania substancji szkodliwych i emisji hałasu, które oparte są na oznaczeniach CE lub równoważnych. 5. Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu umowy zobowiązuje się do: a) Dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, ul. J.Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00, b) Uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, terminu dostawy z wyprzedzeniem, co najmniej 1- dniowym, z zastrzeżeniem terminu realizacji dostawy określonego w formularzu ofertowym, c) Dostarczenia i przeprowadzenia rozładunku przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na własny koszt, bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami, d) Dostarczenia oprogramowania wraz z wszystkimi sterownikami do samodzielnego zainstalowania przez Zamawiającego, e) W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca ma obowiązek wskazania, że spełnia ono wymagania Zamawiającego i jest w pełni równoważne (lub o parametrach i funkcjonalności lepszych) co wyspecyfikowane, f) Dostarczenia wraz z przedmiotem umowy:  Dokumentów gwarancyjnych w języku polskim dla każdego urządzenia osobno,  Karty gwarancyjne dla każdego urządzenia osobno,  Dokumentacji technicznej, certyfikatów autentyczności i kart rejestracyjnych oraz instrukcji dotyczących sposobu korzystania z przedmiotu umowy w języku polskim dla każdego urządzenia osobno,  Deklaracje zgodności CE oraz pozostałe certyfikaty dla wskazanych produktów lub dokumentację alternatywną. 6. Podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz, że jego zbywalność nie jest w żadnym stopniu ograniczona. 8. Oprogramowanie dostarczone wraz z przedmiotem umowy musi być wyrobem licencjonowanym. 9. Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu wskazanego w ofercie (formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) w zakresie marki/producenta sprzętu/ nazwy/ typu/nr katalogowego pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zmianie a asortyment zaproponowany w miejsce dotychczasowego będzie spełniał wymagania opisane w SIWZ, co zostanie wykazane przez Wykonawcę. W każdym takim przypadku zgoda Zamawiającego winna być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zgody. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy, b) Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy i ponosi wszelkie zobowiązania z tego wynikające, c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu i wymiany uszkodzonego lub niespełniającego wymagań sprzętu komputerowego na własny koszt na zasadnych opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 12. Terminy (okresy) udzielonych gwarancji nie będą krótsze niż okresy wskazane w Tabeli powyżej. 13. Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych na zasadach opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 14. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 15. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 16. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, sekretariat@mops.lodz.pl,Telefon 42 685 43 62, Faks 42 632 41 30. 2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez MOPS w Łodzi danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: ochronadanych@mops.lodz.pl . 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; a) Posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 2) niniejszego rozdziału; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 3) niniejszego rozdziału; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 4) niniejszego rozdziału; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; b) Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; a. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; b. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730), w ustawie Pzp wprowadzono ust. 5 w art. 8 oraz dodano art. 8a, w związku z powyższym Zamawiający informuje, że: a) Udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia. b) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. c) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. d) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. e) Przechowuje protokół przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 7) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 8) Zamawiający zwraca Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 9) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnieniem. 10) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich poufności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 30121000-3, 30216100-7, 30230000-0, 30216110-0, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.