Ogłoszenie nr 510277054-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Powiat Łęczyński: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych na potrzeby Szkól Powiatu Łęczyńskiego w sprzęt IT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, oraz w ramach projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe;
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609593-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Łęczyński, Krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A, 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.
Adres strony internetowej (url): www,powiatleczynski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych na potrzeby Szkól Powiatu Łęczyńskiego w sprzęt IT
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IRP.272.4.25.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Rodzaj zamówienia: dostawy 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, drukarek i sprzętu elektrycznego: 1.1. W Części I oraz w Części II dla Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w ramach projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; 1.2. W Części III dla wyposażenia komputerowego na potrzeby biura projektu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatu Łęczyńskiego ul. Al. Jana Pawła II 95 A 21-010 Łęczna 1.3. W Części IV dla Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; 3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 części: W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Część I – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie dla Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem systemowym w tym: Lp. Nazwa Szt. Opis 1. Zestawy komputerowe uczniowskie wraz z oprogramowaniem systemowym w tym: 14 szt. 1.1. Zestaw komputerowy nr 1 uczniowski 14 szt. Komputer klasy PC wyprodukowany przez 1 producenta z 3 letnią gwarancją. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12200 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wydruk załączony do oferty 16 MB Cache, 3,2 GHz, Socket AM4 Płyta główna: Architektura wielokanałowa: Dual-Channel Chipset płyty: AMD B450 Gniazdo procesora: Socket AM4 Ilość slotów pamięci: 4 Standard płyty: ATX Pamięć operacyjna RAM: Częstotliwość pracy [MHz]: 3000 Opóźnienie: CL16 Pojemność: 16 GB Typ pamięci: DDR4 Karta graficzna Pamięć 4GB DDR5, szyna danych 256 Bit, złącza DVI-D, DP, HDMI DYSK SSD Poj. 256 GB, Interfejs: PCI Express NVMe 3.0 x4 typu M.2 - 1 szt., Prędkość odczytu: 2100 MB/s, Prędkość zapisu: 1200 MB/s, Dysk HDD Format dysku: 3.5" Pamięć podręczna: 64 MB Pojemność dysku: 1 TB Prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200 Zasilacz Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze, Moc [W]: 600, Modularne okablowanie: Nie, Standard/Format: ATX Obudowa Kompatybilność: Mini ATX, Micro ATX (uATX), ATX, Typ obudowy: Midi Tower, Złącza USB: USB 3.1 x2, Napęd optyczny – standard, Klawiatura membranowa, w układzie QWERTY, +klawiatura numeryczna, długość przewodu min. 1,3m Mysz Optyczna, min 1000 DPI, przewodowa Monitor – 24 cale, z wbudowanymi głośnikami, płaski TFT min. 24”, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI. System operacyjny (pozycja 3) i system biurowy (system 4) zainstalowany w wyżej opisanym Zestawie. Opis parametrów technicznych dołączona do oferty 1.2. Oprogramowanie systemowe 14 szt. System Operacyjny - WIN 10 Professional PL 64-bit, Stacja robocza z zainstalowanym systemem Windows 10 i skonfigurowanym dyskiem odzyskiwania (recovery) Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 1.3. Oprogramowanie biurowe 14 szt. Oprogramowanie biurowe - MS Office Standard 2016, Pakiet office standard education 2016 PL lub równoważny z licencją EDU dla szkół bezterminową. Oprogramowanie nowe nieużywane nieaktywowane wcześniej na żadnym innym urządzeniu. Oprogramowanie dostarczone winno być ze wszelkimi atrybutami legalności. Klucz produktu musi znajdować się na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do produktu. Parametry równoważności: Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania: - Oprogramowanie biurowe kompatybilne z systemem operacyjnym min. Windows 7 lub równoważny Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 2 Zestawy komputerowy nauczycielskie wraz z oprogramowaniem W tym: 3 szt. Opis 2.1. Zestaw komputerowy nr 2 nauczycielski 3 szt. Komputer markowy, klasy PC, wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12200 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wydruk załączony do oferty 16 MB Cache, 3,2 GHz, Socket AM4 Płyta główna: Architektura wielokanałowa: Dual-Channel, Chipset płyty: AMD B450, Gniazdo procesora: Socket AM4, Ilość slotów pamięci: 4, Standard płyty: ATX, Pamięć operacyjna RAM: Częstotliwość pracy [MHz]: 3000, Opóźnienie: CL16, Pojemność: 16 GB, Typ pamięci: DDR4 Karta graficzna: Pamięć 4GB DDR5, szyna danych 256 Bit, złącza DVI-D, DP, HDMI DYSK SSD: 512GB M.2 PCIe x4 NVME, Dysk HDD: Format dysku: 3.5", Pamięć podręczna: 64 MB, Pojemność dysku: 1 TB, Prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200 Zasilacz: Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze, Moc [W]: 600, Modularne okablowanie: Nie, Standard/Format: ATX, Obudowa: Kompatybilność: Mini ATX, Micro ATX (uATX), ATX, Typ obudowy: Midi Tower, Złącza USB: USB 3.1 x2 Napęd optyczny – standard, Klawiatura membranowa, w układzie QWERTY, +klawiatura numeryczna, długość przewodu min. 1,3m Mysz Optyczna, min 1000 DPI, przewodowa Monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI. System operacyjny (pozycja 3) i system biurowy (system 4) zainstalowany w wyżej opisanym Zestawie. Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 2.2. Oprogramowanie systemowe 3 szt. System Operacyjny - WIN 10 Professional PL 64-bit, Stacja robocza z zainstalowanym systemem Windows 10 i skonfigurowanym dyskiem odzyskiwania (recovery) Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 4 Oprogramowanie biurowe 3 szt. Oprogramowanie biurowe - MS Office Standard 2016, Pakiet office standard education 2016 PL lub równoważny z licencją EDU dla szkół bezterminową. Oprogramowanie nowe nieużywane nieaktywowane wcześniej na żadnym innym urządzeniu. Oprogramowanie dostarczone winno być ze wszelkimi atrybutami legalności. Klucz produktu musi znajdować się na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do produktu. Parametry równoważności: Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania: - Oprogramowanie biurowe kompatybilne z systemem operacyjnym min. Windows 7 lub równoważny Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Opis parametrów technicznych dołączony do oferty Dodatkowy sprzęt: 3 Drukarka laserowa sieciowa A4 monochromatyczna, 3 szt. Laserowa monochromatyczna, format A4 Druk 20str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, Pamięć min. 16 MB, złącze USB Gwarancja 24 miesiące Opis parametrów technicznych dołączony do oferty Dodatkowe oprogramowanie: 4 Oprogramowanie do grafiki wektorowej 1 szt. CorelDRAW Graphics Suite 2019 PL - licencja EDU na 16 stanowisk , Corel Draw* lub równoważne kryteria równoważności: - tworzenie ilustracji wektorowych i przygotowywania układu stron , - edycji zdjęć umożliwiająca ich retuszowanie oraz modyfikowanie , - przekształcanie map bitowych w edytowalne grafiki wektorowe - projektowanie i opracowywanie witryn internetowych oraz zarządzanie nimi - przechwytywanie obrazów z ekranu komputera - kreator kodów paskowych - kreator druku dwustronnego - szkolenia z obsługi oprogramowania w formie nagrań wideo Licencja 16; wersja edukacyjna Okres licencji – wieczysta Nośnik: DVD ROM lub klucz licencyjny – kod oprogramowania on-line dla 16 stanowisk Zgodność z systemem operacyjnym min. Windows 7 lub równoważnym Wersja językowa: polska Opis parametrów technicznych (karta katalogowa) dołączona do oferty Część II – sprzęt elektroniczny dla Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Lp. Nazwa Szt. Opis 1 Telewizor 3 szt. Ekran: Technologia LCD, Przekątna ekranu: min. 47", Full HD, Format obrazu: 16:9, Rozdzielczość obrazu: 1920:1080, Odświeżanie obrazu: 200Hz, Kontrast: 80000:1 (dynamiczny), wejścia/wyjścia: 3xHDMI, 2xUSB, Gwarancja: 24 miesiące Opis parametrów technicznych dołączona do oferty 2 Statyw do aparatu fotograficznego 1 szt. wysoki statyw praca w zakresie min. ok 60cm max. ok 170 cm - materiał wykonania - wzmocnione aluminium - głowica 3D z poziomicą (możliwość odłączenia, wymiany głowicy); - stabilność oraz wytrzymałość; - uchwyt do przenoszenia; - samopoziomujące stopki; - wysuwana kolumna z korbą; - trzy-segmentowe nogi; - hak do obciążania zestawu; Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 3 Karta pamięci 64 GB do aparatu cyfrowego 1 szt. prędkość odczytu 90 MB/s skracająca czas kopiowania plików; prędkość zapisu 40 MB/s umożliwiająca fotografowanie w trybie seryjnym i nagrywanie filmów w 4K i Full HD umożliwiająca fotografowanie w RAW i JPG Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 4 Moduły Pamięć RAM 4 sz. Częstotliwość pracy [MHz]: 2400 Opóźnienie: CL17 Pojemność: 4 GB Typ pamięci: DDR4 Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 5 Dysk SSD 6 szt. Pojemność: 256 GB Interfejs: SATA III Format:2.5" Prędkość odczytu:550 MB/s Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 6 Punkt dostępu typu Acces Point 5 szt. Antena: wbudowana x2, wbudowana Gniazda sieciowe: 10/100 x1 Standardy sieciowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.1q, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u Zasilanie: PoE Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 7 Uchwyt ścienny na telewizor 9 szt. Uchwyt typu Libox Uchwyt TV Berlin LB-120 37-70" lub równoważny Opis parametrów technicznych dołączony do oferty Część III – zestawy komputerowe i oprogramowanie na potrzeby biura projektu Lp. Nazwa Szt. Opis 1 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 3 szt. Komputer stacjonarny z podłączeniem do lokalnej sieci i Internetu – Komputer klasy PC wyprodukowany przez 1 producenta z 3 letnią gwarancją. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wydruk dołączony do oferty 16 MB Cache, 3,2 GHz, Socket AM4 Płyta główna: Architektura wielokanałowa: Dual-Channel Chipset płyty: AMD B450 Gniazdo procesora: Socket AM4 Ilość slotów pamięci: 4 Standard płyty: ATX Pamięć operacyjna RAM: Częstotliwość pracy [MHz]: 3000 Opóźnienie: CL16 Pojemność: min 8 GB Typ pamięci: DDR4 Karta graficzna dedykowana lub zintegrowana DYSK SSD Poj 256 GB, Interfejs: PCI Express NVMe 3.0 x4 typu M.2 - 1 szt., Prędkość odczytu: 2100 MB/s, Prędkość zapisu: 1200 MB/s, Dysk HDD Format dysku: 3.5" Pamięć podręczna: 64 MB Pojemność dysku: 1 TB Prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200 Zasilacz Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze, Moc [W]: 600, Modularne okablowanie: Nie, Standard/Format: ATX Obudowa Kompatybilność: Mini ATX, Micro ATX (uATX), ATX, Typ obudowy: Midi Tower, Złącza USB: USB 3.1 x2, Napęd optyczny – standard, Klawiatura membranowa, w układzie QWERTY, +klawiatura numeryczna, długość przewodu min. 1,3m Mysz Optyczna, min 1000 DPI, przewodowa Monitor – 24 cale, z wbudowanymi głośnikami, płaski TFT min. 24”, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, Zasilanie awaryjnym UPS o mocy wyjściowej 650VA, MS Office 2019 System Operacyjny - WIN 10 Professional PL 64-bit, Oprogramowanie biurowe - MS Office Standard 2016, lub równoważny Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 2 Mysz optyczna bezprzewodowa 2 szt. typ urządzenia : mysz optyczna łączność : bezprzewodowa przeznaczenie : do biura liczba przycisków : 3 szt. rolka przewijania : 1 komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth /fale radiowe Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 3 SERWER PLIKÓW 1 szt. Procesor Czterordzeniowy min. 1.4GHz, Pamięć RAM Min. 1GB DDR4, usługa RAID Tak Poziomy raid 0,1,JBOD Obsługiwane systemy plików FAT,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 Obsługiwane rodzaje dysków HDD,SSD Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci Min. 2 Rodzaje zainstalowanych dysków 2xHDD min. 8TB Sieć lan Tak Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s obsługa iSCSI Tak Gotowy Wake-On-LAN Tak Ilość portów USB 3.0- 2 szt. Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) Min. 1 Funkcja kopii zapasowej Tak Lista kontrolna dostępu (ACL) Tak Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 4 Torba na laptopa 1 szt. Dwie lub trzy pojemne komory główne oraz dodatkowe kieszenie na ścianach zewnętrznych, w tym jedna za zamek błyskawiczny, W głównej środkowej kieszeni przegroda na laptop zapinana na rzep, Specjalne perforacje powinny chronić laptopa ze wszystkich stron, nawet w przypadku upuszczenia torby lub uderzenia jej o coś. W jednej z komór bocznych miejsce na zasilacz, myszkę i inne akcesoria, Preferowana dodatkowa komora wewnętrzna na dokumenty min. A4, Przód wyposażony jest w kieszeń z organizerem. Z tyłu torby pojemna kieszeń zapinana na zamek, powinny zmieścić się do niej dokumenty A4 lub tablet. Torba powinna być wykonana z wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu materiału, wodoodporna, by w przypadku deszczu etui nie przemokło. Odpinany pasek na ramię do dowolnej regulacji i dopasowania do własnych potrzeb, z miękkim naramiennikiem. Przekątna ekranu laptopa : 15.6"- 16” Maksymalny rozmiar laptopa: 38 x 27 x 3,5 cm Waga do 0,7kg, Kolor czerwony Opis parametrów technicznych dołączony do oferty Część IV – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie dla Zespół Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie Lp. Nazwa Szt. Opis 1 Elementy do nauki montażu komputerów 7 zestawów Procesor wielordzeniowy typu: AMD Ryzen 5 2400G box lub równoważny Płyta główna: architektura wielokanałowa, gniazdo procesora socket AM4, pamięć DDR4, 64 GB, wbudowany układ dźwiękowy, typu: ASRock B-450M-PRO4 AM4 lub równoważna, Pamięć operacyjna minimum DDR4 8GB/3000x slot 2 szt. lub równoważna Obudowa z zasilaczem 600W Dysk twardy SSD 120GB M.2 Karta graficzna typu MSI GT1030 AERO 2G lub równoważna Monitor LED 24” rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, Klawiatura membranowa, w układzie QWERTY +klawiatura numeryczna, USB Mysz Optyczna, min 1000 DPI, USB Opis parametrów technicznych dołączony do oferty 2 Monitor interaktywny 1 szt. Podświetlenie LED Wymiary obszaru wyświetlania (szerokość/wysokość)1428.5803.5mm Format16/9 Rozdzielczość3840 x 2160 Głębia koloru10bit Jasność370cd/m2 Kontrast4000 : 1 Czas reakcji 8ms Żywotność matrycy minimum 30,000 godzin Hartowana szyba (grubość) TAK (4 mm) Powierzchnia Szyba Anti-Glare Technologia dotyku: Pozycjonowanie w podczerwieni Liczba punktów dotyku10 punktów Metoda obsługi: Pisak lub palec Prędkość kursora100 Punktów/s Dokładność5 mm Komunikacja z komputerem: USB Wymiary zewnętrzne1544.03 x 939.1 x 99.1mm Waga urządzenia: Maks. 44KG Port SDTAK, wsparcie dla kart SD lub micro SD Zainstalowany Android Tak – Android. Język systemu operacyjnego: polski. Możliwość zmiany języka między innymi na niemiecki, angielski. Tryb tablicy interaktywnej – praca na kartach. Narzędzia takie jak pisak, zakreślacz, gumka. Zmiana koloru narzędzia pisarskiego. Adnotacje na aplikacjach uruchomionych pod systemem Windows. Zapisywanie stworzonych materiałów w pamięci urządzenia. Zainstalowana przeglądarka dla zdjęć, multimediów zapisanych w pamięci urządzenia Zainstalowana przeglądarka zdjęć, multimediów z zewnętrznych źródeł takich jak pamięci USB oraz karty SD podłączone do monitora Zainstalowana przeglądarka internetowa Informacja o temperaturze panelu – podawana w Celsjuszach lub Farenheitach Bezprzewodowa prezentacja zawartości telefonów, tabletów, komputerów na monitorze przy pomocy aplikacji instalowanej na jednym z wcześniej wymienionych urządzeń. Aplikacja ogólnie dostępna w sklepach Google Play, AppStore. Widgety – Kalendarz, kalkulator, zegar Automatyczne wyświetlenie wszystkich sygnałów wideo podłączonych do monitora oraz ich wyświetlenie w postaci podglądu. Port OPSTAK – umożliwiający podłączenie dodatkowego komputera i stworzenie rozwiązania All-In-One. WiFi Wbudowane w monitor lub w postaci zewnętrznej karty podłączanej do portu USB Przedni panel komunikacyjny Mikrofon (3.5mm) x 1,USB x 4, HDMI x 1,Display Port x 1. Panel zabezpieczony zamykaną klapką. Pozostałe gniazda monitora HDMI(MHL*1) x 3,HDMI out x 1, USB x 4, Mikrofon(3.5mm) x 1, VGA in x 1, Audio x 1, Czytnik kart SD x 1 Wspierane formaty multimedialne Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG Wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, DivX, FLV, Audio: MP3, M4A, (AAC) Współpraca z menadżerem prezentacji tego samego producenta. Menadżer prezentacji umożliwia wyświetlanie na monitorze w jednym czasie sygnałów wideo z 4 różnych urządzeń (telefon, tablet, komputer) a także bezprzewodowe sterowanie komputerem za pomocą monitora. Dodatkowo pełni funkcje Access Pointa. Współpraca z wiuzalizerem tego samego producenta Z pominięciem komputera, obsługa funkcji wizualizera za pomocą dotyku monitora Wraz z monitorem dostarczone: kabel USB 5M x 1, Pilot x 1, kabel HDMI x 1, Kabel zasilający wersja europejska x 1, klucz Wi-Fi USB x 1, piórko x 1, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt do montażu monitora na ścianie Gwarancja 3 lata Funkcje oprogramowania dla monitora interaktywnego 65 cali 4K Oprogramowanie w języku polskim Wybór spośród 50 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania oprogramowania przy zmianie języka Wspierane systemy operacyjne Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10/Linux/MacOS Organizacja okna programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, obszar roboczy okna. Dzięki czemu można skrócić czas potrzebny na wdrożenie nowych użytkowników wykorzystując ich umiejętności i doświadczenia nabyte przy pracy z tymi popularnymi aplikacjami Pełna konfiguracja paska narzędziowego – tworzenie odrębnego profilu dla każdego użytkownika. Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania. Możliwość zabezpieczenia profili hasłem przed dokonywaniem na nich zmian. Dwa tryby pracy z oprogramowaniem: Tryb przygotowywania materiałów oraz tryb ich prezentacji. Współpracy z aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji Tryb adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie Tryb myszy umożliwiający pełną obsługę komputera bez konieczności zamykania oprogramowania Praca na slajdach – każdy plik lekcji może zawierać nieograniczoną liczbę slajdów Ustawianie koloru tła strony dla każdej strony indywidualnie Ustawianie obrazka jako tła strony (wybór z bazy obrazków zawartej w programie lub wybór dowolnego pliku graficznego zapisanego na komputerze) Szybki podgląd wszystkich slajdów. Wycinanie ich, kopiowanie, wklejanie, usuwanie oraz zamiana ich kolejności względem siebie. Funkcja eksportu wykonanych materiałów do następujących formatów: *.jpg, *.ppt, *.pdf, *.html, *.doc, *.xls. Drukowanie pliku – całości lub tylko jego fragmentu (użytkownik decyduje sam który fragment zostanie wydrukowany poprzez zaznaczenie go) Zapisywanie lekcji interaktywnej w formacie: •Formacie właściwym tylko dla tablicy •Pliku IWB (Interactive Whiteboard Common File Format) pozwalającym na uruchomienie lekcji na tablicach innych producentów wspierających ten format. Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: pióro, pędzel, pióro do kaligrafii, zakreślacz, pisak laserowy, pisak teksturowy (Edycja narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji – ustawianie koloru pisaka, gradientu pisaka grubości linii, stylu linii oraz zakończenia) Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego na tekst drukowany. Rozpoznawanie ręcznie rysowanych podstawowych figur geometrycznych Baza gotowych figur geometrycznych z funkcją szybkiego przekształcenia figury w inną poprzez zwiększenie liczby boków a także wyświetlenie promienia oraz jego długości w przypadku okręgu. Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, obrazem ,wzorem. Funkcja wstawiania okręgu opisanego i wpisanego na figurach umieszczonych z bazy programu (a także jednoczesne umieszczenie okręgu wpisanego i opisanego) Funkcja wstawiania okręgu opisanego lub wpisanego na figurach geometrycznych (możliwość jednoczesnego umieszczenia w ramach jednej figury okręgu opisanego i wpisanego) Interaktywne narzędzia do geometrii – linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz łuku. Możliwość użycia tych narzędzi jako nakładki na dowolnej aplikacji Wbudowany edytor tekstu – umożliwiający edycję czcionki – wielkość, rodzaj, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie, wyrównanie do prawej, wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie, określenie tła samego tekstu (wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury komputera) Funkcja gumki (2 rodzaje: selektywna pozwalająca na zaznaczenie wybranego obszaru oraz zwykła umożliwiająca stopniowe wymazywanie) Inteligentne zrzuty ekranu (zaznaczenie, cały ekran lub dowolny kształt) Funkcja kurtyny ekranowej możliwość regulacji wielkości, edycją koloru kurtyny i jej położenia na ekranie a także ustawienie pliku graficznego jako kurtyny Funkcja elektronicznego reflektora (latarki) – regulacja przezroczystości pozostałej nieodsłoniętej części ekranu, wyboru jednego z 5 możliwych kształtów reflektora oraz regulacją jego wielkości Umieszczanie na slajdzie zegara/minutnika (w postaci cyfrowej lub kwarcowej) a także zarządzanie nim – ustawianie godziny, odmierzanie czasu, zerowanie Blokowanie interfejsu oprogramowania. Odblokowanie interfejsu oprogramowania tak jak w telefonach komórkowych i tabletach poprzez przesunięcie interaktywnego suwaka. Zapisywanie pracy w oprogramowaniu do pliku AVI (z rejestracją dźwięku stereo) Skalowalna lupa ekranowa z funkcją 2 lub 4 krotnego powiększenia oraz możliwością włączenia skali. Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością katalogu eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablicą Wbudowana Galeria, zawierająca gotowe do wykorzystania elementy do nauki takich przedmiotów jak matematyka, angielski, chemia, fizyka Wyświetlanie obrazu z wizualizera bezpośrednio w programie od obsługi monitora i tablicy Lektor tekstu – głosowe odczytywanie przez komputer tekstów pisanych w języku angielskim oraz polskim Funkcja klasy online – prezentacja pulpitu nauczyciela osobą znajdującym się w innym miejscu za pomocą łącza internetowego. Osoba prowadząca spotkanie generuje indywidulany numer oraz hasło dla uczestników spotkania. Uczestnicy spotkania po wpisaniu numeru oraz hasła widzą wszystko co się dzieje na pulpicie osoby prowadzącej. Prowadzące może przekazać prowadzenie prezentacji wybranej osobie spośród uczestników. Opis parametrów technicznych dołączony do oferty
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30236000-2, 30237200-1, 48620000-0, 30232110-8, 30231300-4, 48900000-7, 48000000-8, 32322000-6, 32324600-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie dla Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że: ze względu na to, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia nie zostały mu przyznane. Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postepowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II – sprzęt elektroniczny dla Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że: unieważnia postępowanie w zakresie: zadania 2 - sprzęt elektroniczny dla Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej ze względu na to, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia nie zostały mu przyznane. Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postepowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III – zestawy komputerowe i oprogramowanie na potrzeby biura projektu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14030.83
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MEGATECH Dariusz Gutek
Email wykonawcy: mariusz@megatech.pl
Adres pocztowy: ul. Energetyków 45
Kod pocztowy: 20-468
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16008.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16008.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17367.60
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część IV – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie dla Zespół Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że: unieważnia postępowanie w zakresie: zadania 4 - zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie dla Zespół Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie ze względu na to, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłyną żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił postępowanie w ww. zakresie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.