Ogłoszenie nr 510272516-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Gmina Końskowola: Sprzedaż i dostawa serwerów i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Końskowola

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 6199970-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Końskowola, Krajowy numer identyfikacyjny 54347900000000, ul. ul. Pożowska  , 24-130  Końskowola, woj. , państwo Polska, tel. 818 816 201, e-mail ugkonskowola@post.pl, faks 818 816 202.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa serwerów i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Końskowola
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.31.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy. 2. Zamówienie obejmuje: Lp. Specyfikacja Liczba szt. 1 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem- 25 szt. Jednostka centralna 1. Typ obudowy SFF (Small Form Factor) 2. Obudowa zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera i opatrzona logo producenta. 3. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. 4. Procesor osiągający w teście Average CPU Mark wynik min 11750 punktów. Wynik testów powinien znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net 5. Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście Average G3D Mark min. 1300 punktów. Wynik testów powinien znajdować się na stronie www.videocardbenchmark.net 6. Dysk: 256GB SSD 7. Pamięć RAM: min 8GB DDR 4-2400 (1 kość pamięci 8GB) 8. Ilość banków pamięci: 2 szt. 9. Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt. 10. Napęd DVD typu slim. Nie dopuszcza się żadnych konwerterów/przejściówek z formaty 5,25” na slim. 11. Kolor czarny 12. Wbudowany czytnik kart pamięci SD 13. Łączność: karta sieciowa 1Gb/s, Bluetooth, min. WiFi 802.11 a/b/g/n 14. Złącza zewnętrzne: 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xHDMI,1xVGA,1xRJ-R5, złącza audio minijack mikrofon+głośniki – dopuszcza się gniazdo zintegrowane tzw. Combo. 15. Dodatkowe wyposażenie: mysz oraz klawiatura (w układzie QWERTY) opatrzone logiem producenta komputera. Mysz przewodowa, optyczna, ze złączem USB, z min dwoma przyciskami oraz rolką (scroll). 16. Bios w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy: a) BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersji BIOS, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego; b) informacji o dysku twardym: model oraz pojemność; c) informacji o napędzie optycznym; d) możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych; e) funkcja blokowania/odblokowania boot-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 17. System operacyjny: Windows 10 Professional PL 64-bit z licencją lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Parametry równoważności: a) pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows opartą na serwerach Windows Server; b) zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows, WMI; c) zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu; d) pełna obsługa ActiveX. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych systemów operacyjnych, które muszą akceptować te same kody binarne aplikacji i posiadać co najmniej taką samą funkcjonalność. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10. Monitor LED 1. Typ matrycy: VA 2. Przekątna wyświetlanego obrazu: 21”-22” 3. Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 4. Optymalna rozdzielczość: 1920x1080 przy częstotliwości 60hz 5. Współczynnik kontrastu: 3000:1 6. Współczynnik kontrastu dynamicznego: min 8 000 000:1 7. Jasność standardowa: 250cd/m2 8. Kąt oglądania (pion/poziom) : 178o/178o 9. Złącza: VGA + HDMI 10. Kolor obudowy: czarny 2 Oprogramowanie biurowe - Microsoft Office Standard 2019 64- bit PL lub równoważne 25 szt. Opis równoważności dla oprogramowania MS Office 2019 Standard 64- bit PL: Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: • edytor tekstu, • arkusz kalkulacyjny, • program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, • program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); 2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; 3. Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; 4. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); 5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 oraz MS Office 2016 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; 6. Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; 7. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory; 8. Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; 9. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego; 10. Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi: • MS Windows 7 64-bit, • MS Windows 10 64-bit 3. Komputer przenośny - Laptop 3 szt. 1. Przekątna ekranu LCD: 15,6” 2. Typ ekranu: IPS Full HD anti-glare 3. Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 4. Procesor osiągający w teście Average CPU Mark wynik min 8900 punktów. Wynik testów powinien znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net 5. Dysk 256 GB SSD (PCIe NVMe M.2) 6. Pamięć RAM: min. 8GB 7. Ilość banków pamięci: 2szt. 8. Ilość wolnych banków pamięci: 1szt. 9. Karta dźwiękowa zintegrowana 10. Urządzenie wskazujące: Touchpad 11. Złącza zewnętrzne: 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 3.1 Typu C, 1x USB 2.0, 1 x HDMI, 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe, 12. Łączność: 10/100/1000BaseT RJ-45 , Bluetooth, min. WiFi IEEE 802.11ac 13. Wbudowany czytnik kart pamięci SD 14. Wyposażenie: kamera internetowa, zasilacz sieciowy, czytnik linii papilarnych 15. System operacyjny: Windows 10 Professional PL 64-bit z licencją lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Parametry równoważności: a) pełna integracja z domeną Active Directory MS opartą na serwerach Windows Server; b) zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows, WMI; c) zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu; d) pełna obsługa ActiveX. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych systemów operacyjnych, które muszą akceptować te same kody binarne aplikacji i posiadać co najmniej taką samą funkcjonalność. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10. 4. System operacyjny serwera - Microsoft Windows Server Standard 2019 lub równoważny- 1 lic. + 20 lic. dostępowych „na użytkownika” System zostanie zainstalowany przez Zamawiającego na jednym serwerze fizycznym. Licencje na serwerowy system operacyjny muszą uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i limitowanej do 2 liczbie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo musi pozwalać na uruchamianie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego w usłudze hostowanej platformy producenta serwerowego systemu operacyjnego. Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy. 1. Możliwość wykorzystania 512 logicznych procesorów oraz co najmniej 24 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. 2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. 4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. 16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. 18. Mechanizmy logowania w oparciu o: a) Login i hasło, b) Karty z certyfikatami (smartcard), c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 19. Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.. 20. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 21. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 22. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 23. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 25. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: a) podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, b) usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: • podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, • ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, • odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. • bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej e) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: • Dystrybucję certyfikatów poprzez http • Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, • Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, • Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. f) Szyfrowanie plików i folderów. g) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami istacjami roboczymi (IPSec). h) Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. i) Serwis udostępniania stron WWW. j) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), k) Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 5. Serwery- 2 szt. 1. Typ obudowy: RACK 19” 2U 2. Obudowa zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera i opatrzona logo producenta. 2. Dodatkowe wymagane akcesoria: ramka zabezpieczająca chroniąca dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem, szyny ruchome umożliwiające montaż w szafie RACK, komplet śrub montażowych. 3. Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach dwuprocesorowych przeznaczonych do pracy ciągłej. Oznaczona znakiem firmowym (logo) Producenta serwera. Płyta powinna potrafić obsłużyć 2 procesory oraz 512GB pamięci RAM. 4. Procesor serwerowy 8-rdzeniowy z rodziny x86, 64 bitowy osiągający w teście Average CPU Mark wynik min 6800 punktów. Wynik testów powinien znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net 5. Pamięć RAM: min. 32GB DDR4 RDIMM, ECC, częstotliwość taktowania min. 2667Mhz. 6. Kontroler RAID sprzętowy obsługujący poziomy 0/1/5/6/10/50/60 z transferem 12GB/s 7. Dyski: SSD 2x960GB, 3,5” w ramce, SATA 6Gb/s, Hot-Plug 8. Interfejs sieciowy: 2 porty RJ-45 GbE 9. Złącza z tyłu obudowy: min. 2x USB 3.0, 1x RS-232, 1 x VGA 10. Złącza z przodu obudowy: min. 1 x USB 2.0 lub 3.0, 1 x VGA 11. DVD+/-RW: TAK 12. Zasilanie: 2 redundantne zasilacze o mocy 750W i sprawności min. 85%, Hot-Plug. 13. Wspierane protokoły zarządzania: SNMP, IPMI 2.0 14. Obsługiwane systemy: Microsoft Windows Server2019, Red Hat Enterprise Linux/Centos 7 3. Miejscem dostawy jest Urząd Gminy Końskowola. 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego i poleasingowego. 5. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie musi być dostarczone wraz z wymaganymi i zalecanymi przez producenta oprogramowania, nie budzącymi wątpliwości, dokumentami potwierdzającymi legalność oprogramowania. W trakcie odbioru lub maksymalnie do 5 dni od dostawy zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli legalności oprogramowania podczas odbioru sprzętu. 6. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważności. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia miały legalnie zainstalowane oprogramowanie systemowe. 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika danych (np. dysku twardego), należy wymienić go na nowy, wolny od wad, o tych samych lub lepszych parametrach, bez zwrotu uszkodzonego dysku twardego. Nie dopuszcza się dokonywania ekspertyzy uszkodzonego nośnika poza miejscem instalacji naprawianego urządzenia. Ekspertyza nie może polegać na przeglądaniu danych na nośniku. 8. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia. 9. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godzinach ustalonych z pracownikiem oddelegowanym do realizacji przedmiotowego zamówienia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30213100-6, 30237200-1, 32424000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131468.29
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 141879.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 141879.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185422.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.